Krízové centrum Bratislava - Oficiálne internetové stránky

Vyhľadávanie

 

 
 
 
   

Cesta: Titulka > O nás

 

O nás

Informácie o Centre pre deti a rodinu

 
 
 

Centrum pre deti a rodiny REPULS  je zariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zriadené v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Vznik Centra pre deti a rodiny (bývalého krízového centra) súvisí s úspešnou realizáciou projektu "Modernizácia a rekonštrukcia objektu krízového centra", ktorý bol financovaný za podpory Nórskeho finančného mechanizmu a za finančnej spoluúčasti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V Centre pre deti a rodiny poskytujeme nepretržitú (24 hodinovú) profesionálnu podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácií predovšetkým pobytovou formou - kapacita je 46 miest - centrum disponuje aktuálne tromi skupinami - dve skupiny sú určené pre deti s rodičmi a jedna samostatná skupina pre deti, ktoré môžu byť prijaté do Centra na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará.

Do Centra je možné prijať dieťa, alebo dieťa so zákonným zástupcom, resp. osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará. Účel pobytu môže byť len nácvik rodičovských alebo iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností, úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. Účelom pobytu v Centre nemôže byť riešenie bytovej otázky ako takej. 


   
Odborná činnosť Centra pre deti a rodiny vyplýva zo zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a je realizovaná ako výkon opatrení predmetného zákona. Odborný tím Centra poskytuje klientom podporu vykonávaním najmä:         
  • sociálnej práce 
  • odbornej diagnostiky
  • pomoci na zvládnutie krízy       
  • psychologickej starostlivosti  
  • liečebno - pedagogickej starostlivosti     
  • výchovnej starostlivosti        
  • právneho poradenstva  
 
 

Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > O nás

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny Repuls
Budatínska 59/A
851 06 Bratislava
Tel: +421 2 622 500 35
E-mail: repuls@bratislava.sk

Podrobný kontakt


Napíšte nám,
 

Odoslaním súhlasíte so spracovaním údajov


Informácie v päte

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies